\ מוזיאון תל אביב לאמנות • קסמו של המקדש החילוני 5 • הרצאות
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים