יום שבוע חודש לוח שנה
קודם  יום הבא  יום קודם  הבא
אירועים ביום 21/08/2018
אלומיני 10:00 אולם רקנאטי
ד"ר מולקולה 10:30 רחבת רקנאטי
שיח גלריה לילדים 10:30 גלריה 1
פסלים בנעלי בית 11:30 קאופמן
ד"ר מולקולה 12:00 רחבת רקנאטי
אלומיני 12:30 אולם רקנאטי
טרנזיט 14:00 קאופמן
טרנזיט 16:30 קאופמן
שלישי קסום 17:00 גלריה
אלומיני 17:30 אולם רקנאטי
טרנזיט 19:00 קאופמן
אל עצמי 19:00 אודיטוריום אסיא
"האמיני יום יבוא" 20:30 אולם שדלובסקי
טרנזיט 21:30 קאופמן
"האמיני יום יבוא" 22:00 אולם שדלובסקי