יום שבוע חודש לוח שנה
קודם  יום הבא  יום קודם  הבא
אירועים ביום 25/08/2019
מריה קאלאס - במילותיה 14:00 קאופמן
מריה קאלאס - במילותיה 16:30 קאופמן
מריה קאלאס - במילותיה 19:00 קאופמן
אשכנזי 20:30 אולם שדלובסקי
מריה קאלאס - במילותיה 21:30 קאופמן