מנוי כניסה שנתי
מנוי לקולנוע
מקבלי כרטיס ידידי מוזיאון תל אביב
מקבלי כרטיס VIP מוזיאון תל אביב
מקבלי כרטיסי חו"ל ידידי המוזיאון